Serwis Tematyczny!

2 10 grudnia 2020

Wycena spółki

Sytuacje, w których opłaca zgłosić się do Cann Advisory w celu wyceny firmy lub spółki
Okoliczności, w jakich warto zgłosić się do Cann Advisory celem wyceny przedsiębiorstwa albo spółki są na tyle znaczące, że nie można tego zaniedbywać. Na przykład, wycena firm zalecana jest wówczas gdy: ma nastąpić nabycie lub sprzedaż firmy, zaplanowana jest fuzja spółki, zaplanowano podział przedsiębiorstwa, następuje wieloaspektowe planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie, toczy się postępowanie arbitrażowe, następuje emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, potrzebna jest ocena zaplanowanych opcji strategicznych w firmie albo ma miejsce przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wszystkie wyceny są pogłębione, gdyż Cann Advisory nawiązało współpracę w zakresie wycen nieruchomości i maszyn z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi ekspertami z tej dziedziny. Z tego powodu projekty doradcze zrealizowane są na wysokim poziomie. Rzetelnie wykonana wycena firm oraz spółek pozwala na dalsze zrealizowanie planów firmy bez jakichkolwiek rozterek.

About 

Related Articles